Blauw bloed anekdotes

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

De plaatsing

MedewerkersPosted by Wichert van Engelen 28 Aug, 2009 22:30

In oktober 1956 kreeg de toen nog geen 16 jaar oude ‘Th. G. Lucassen’ een oproep van de afdeling Personeelsaangelegenheden van de Postcheque en Girodienst in Den Haag. Ter illustratie hieronder een greep uit deze brief.

U wordt medegedeeld dat u bij gunstige uitslag van het in te stellen geneeskundig onderzoek voor plaatsing bij de Postcheque- en Girodienst in aanmerking kunt worden gebracht voor het bedienen van telmachines, mits u te ’s-Gravenhage of randgemeenten over woongelegenheid kunt beschikken.

De indienstneming geschiedt op arbeidsovereenkomst in de rang van schrijver.

Bij gebleken geschiktheid kan geleidelijk een salaris van Fl. 296,- bruto per maand worden bereikt.

Uw aanvangsalaris – inclusief pensiontoelage – bedraagt Fl. 141,-, met ingang van 1 november a.s. te verhogen tot Fl. 158,- bruto per maand. Voorts worden, afhankelijk van loon en leeftijd, éénmaal per veertien dagen de reiskosten voor een bezoek aan het ouderlijk huis vergoed.

Indien u onder genoemde voorwaarden voor plaatsing in aanmerking wenst te komen, verzoek ik u op donderdag 4 oktober a.s. tussen 9 en 11 uur voor een persoonlijk onderhoud op de afdeling Personeel van deze dienst, Spaarneplein 2 te ’s-Gravenhage te vervoegen.


Rijk werd je er niet van. De eerste vijf jaar kreeg Lucassen weliswaar jaarlijks en periodieke loonsverhoging, maar deze verhoging ging in z’n geheel af van de pensiontoelage. En omdat Lucassen nog erg jong was, moest hij, tijdens het tweewekelijks bezoek zijn salaris afdragen aan zijn vader. Daarvoor kreeg hij dan wel een biljet van tweeeneenhalve gulden voor eigen uitgaven.

De koffie en chocoladebonnen kosten op de Giro elf cent. De thee was gratis. Eenmaal per week ging Lucassen vanuit zijn pension nar het badhuis. Daar kostte een stortbad tien cent. Het plaatsengeld in de kerk was minimaal tien cent.

Lucassen was op dat moment nog geen ‘goede klant’ voor de Rijkspostspaarbank.

TH. G. Lucassen (J. Kokken)

  • Comments(0)