Blauw bloed anekdotes

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

Een geschiedenis van Girotel (1)

GirotelPosted by Wichert van Engelen 24 Aug, 2009 14:52

Girotel
was de elektronische bankiersdienst voor particulieren en bedrijven van de Postbank. De dienst werd gestart in 1986. De klant kon verbinding zoeken met zijn eigen computer of terminal. De Postbank was de eerste bank in Nederland die betalingen zo mogelijk maakte. In eerste instantie ging dat on-line. Dat kostte veel telefoontikken volgens de klanten. Daarom werd een speciaal programma ontwikkeld voor de PC: De betalingen werden daarin off-line (= zonder verbinding) aangemaakt voordat er via de telefoon verbinding (on-line) werd gemaakt met de Girotelcomputer; de betalingen werden vervolgens opgestuurd en de bijboekingen en afboekingen alsmede de saldi werden opgehaald. En dat meestal binnen 2 telefoontikken!

Openingsscherm Girotel

In 1980 hield de afdeling Systemen van de Postgiro / Rijkspostspaarbank zich bezig met de toekomst van de homo giralicus. Dat betekende in die tijd dat nieuwe technologieën zoals netwerken en viditel bekeken werden op hun inzetbaarheid bij de bank. In eerste instantie werd er gemikt op giromaten en balie-terminals bij benzinepompen en supermarkets.

Beveiliging

Beveiliging was vanaf het allereerste begin een belangrijk item. Zo haalde IBM de Amerikaanse guru cryptografie Carl Meier naar Nederland om medewerkers van banken en van de postgiro te leren hoe je projecten ter beveiligen van netwerken moet opzetten. Er was tijdens de cursus al een flinke discussie over al dan niet on-line controleren. Met andere woorden: is het nodig dat tijdens de uitbetaling de giromaat (of de balie-terminal) direct in verbinding staat met de centrale systemen van de bank, of kan er ook op een later tijdstip gecontroleerd worden (off-line controle). De postgiro hield haar poot stijf voor wat betreft on-line controle. De banken hebben – mede vanwege hun veel decentralere opzet – regelmatig gekozen voor off-line controles. Bijvoorbeeld voor het onderling gastgebruik (het halen van geld bij een geldautomaat van een andere bank). Bij het over en weer mogelijk maken van gastgebruik tussen banken en Postgiro, hebben de banken flink veel moeite moeten doen om hun geldautomaten op het gewenste beveiligingsniveau te krijgen.

De kleuren zijn al zichtbaar: Rood voor Post, groen voor Telecom en Giroblauw

Na het vieren van het honderdjarig bestaan van de openbare telefonie (tegelijk met het eeuwfeest van de Rijkspostspaarbank), startte PTT Telecom een werkgroep ‘Home-terminal’. Namens de Postgiro / Rijkspostspaarbank namen daarin deel Bert Hoffmann en Frans Wamsteeker. In 1983 was er een rapport. Tijd voor het maken van de specificaties van de bankier-applicatie en het zoeken naar de geschikte apparatuur voor bij de klanten thuis.

Maar binnen de Postgiro / Rijkspostspaarbank waren de geesten nog niet rijp. Ondanks veel lobbyen voor wat intern Elektronisch Thuisbankier Diensten (ETBD) werd genoemd, zag men de ontwikkeling nog niet zitten.

Wordt vervolgd.

Een geschiedenis van Girotel is een miniserie gebaseerd op een weblog van Frans Wamsteeker.

  • Comments(0)