Blauw bloed anekdotes

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

Handschriftherkenning

ProcessenPosted by Wichert van Engelen 12 Jun, 2009 16:19

Het boekingsproces van de Postgiro is enorm. Rondom dit boekingsproces zijn zeer veel innovaties gedaan om ondanks de omvang het geheel beheersbaar te houden. Een fraai voorbeeld is de handschriftherkenning.

De gegevens die een klant op het overschrijvingsformulier schrijft, namelijk het over te maken bedrag en het rekeningnummer waar het bedrag op gestort moet worden, moeten in de computer ingevoerd worden om in het boekingsproces te kunnen worden verwerkt. In de zeventiger jaren gebruikt de Postgiro ponskaarten als overschrijvingsformulieren. De codeersters die de met de hand ingevulde gegevens in een ponsmachine intoetsen, zodat deze gegevens in machineleesbare gaatjes in de kaart worden geponst, halen ongeveer 600 kaarten per uur. Ondanks dit fabelachtige tempo, heeft de Postgiro 800 ponsmachines in gebruik om de kaarten te coderen en de gecodeerde kaarten te controleren.

Nadat proefnemingen met verschillende soorten optisch leesbare overschrijvingsformulieren mislukken omdat er een te groot aantal fouten optreedt, zet de PTT (waar de Postgiro onderdeel van is) een ongebruikelijke stap. De noodzakelijke innovatie wordt niet verder gezocht bij de specialisten van de PTT zelf, maar buiten de organisatie. De PTT-directie schrijft een prijsvraag uit: “Er is echter een hardnekkig probleem overgebleven: de automatisering van de invoer der numeriek gegevens, zoals die in giro-opdrachten zijn vervat. Nog steeds moeten elke dag bijna één miljoen girokaarten stuk voor stuk worden voorbewerkt. PTT grijpt de gelegenheid van het tiende lustrum van de Postcheque en Girodienst gaarne aan om dit automatiseringsprobleem in de vorm van een studieprijsvraag aan geïnteresseerden voor te leggen.” En vorm van open innovatie die in 2009 nog steeds als uiterst modern wordt gezien.

De eerste prijs is vijfentwintigduizend gulden. De PTT krijgt ruim vijfhonderd inzendingen. Uiteindelijk wint een ingenieur van de PTT zelf, die in zijn vrije tijd aan de slag was gegaan, de wedstrijd.

De introductie van het automatisch lezen kent nog vele obstakels. De betrouwbaarheid van de machines is in eerste instantie niet erg hoog. Om de niet-volmaakte machines toch goed te kunnen gebruiken, worden de eerste jaren machines ingezet ter controle van het ponswerk van de menselijke codeerders. De kans dat een mens dezelfde fout maakt bij het intypen als de machine bij het controleren bleek nagenoeg afwezig.

De vele jaren van onderzoek hebben geleid tot vele innovaties en een bijna volledig geautomatiseerde handschriftherkenning. In de periode 1968 tot 1983 verkreeg de PTT acht wereldwijde octrooien voor de innovaties die bij de Postgiro werden ingezet.

  • Comments(0)