Blauw bloed anekdotes

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

Slapende rekeningen

ProjectenPosted by Wichert van Engelen 19 Aug, 2009 09:59

Als medewerker Informatie Productie Organisatie kreeg ik de opdracht binnen de hoofdafdeling Sparen (de voormalige Rijkspostspaarbank) maatregelen voor te stellen om de risico’s te beperken rond slapende spaarrekeningen. Dat zijn rekeningen waarbij er met de klant lange tijd geen actief contact is geweest. Interne audits hadden aangegeven dat deze rekeningen een groot frauderisico vormden en extra beveiligd moesten worden.
Wanneer een spaarrekening slaapt was moeilijk vast te stellen. Voor sommige spaarproducten was slapen een productkenmerk. Daarnaast bleek automatiseringscapaciteit te schaars om de diverse productsystemen aan te passen. Na analyse van de bestaande procedures stelde ik maatregelen voor die de risico’s voor alle spaarrekeningen moest minimaliseren.

Het resultaat van mijn voorstellen: extra handelingen, stempels en parafen die er altijd toe moesten leiden dat er een duidelijk in archieven verifieerbare relatie lag tussen opdracht van de klant en de medewerkers die deze opdracht hadden verwerkt.
Niemand was echt blij met de voorstellen. En na een moeizame besluitvorming mocht ik de maatregelen implementeren. Deze zure beker heb ik tot de bodem leeg gedronken. Ik zie nog de emotionele werkgroepvergaderingen, het stoom uit de oren van boze teamleiders…. Ja midden in de nacht lag ik wel eens wakker van slapende rekeningen.

Gelukkig waren de maatregelen tijdelijk en gaven ze snel daarna binnen het programma OenI Sparen onderbouwing aan een andere logistieke inrichting van de post. Opdrachten werden niet meer aan het einde van het proces maar direct na binnenkomst gearchiveerd. In plaats van de vele gestempelde en geparafeerde kopieën werden originelen eenvoudig via een barcode gekoppeld aan de producthandelingen.

Ik was blij om hier aan te mogen meewerken. Het voelde als “goedmaker”.

Lex van der Heijden

  • Comments(0)