Blauw bloed anekdotes

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

Overstappen naar de Postbank

MedewerkersPosted by Wichert van Engelen 13 Sep, 2009 10:53

Als medewerker IPo (de groep projectleiders binnen de Postbank) had ik regelmatig contact met marketingmanagers. De rol van IPo kwam in beeld als hun product ideeën zover waren gevorderd dat het zinvol was om na te denken over de manier waarop de productielijn eventueel ingericht zou kunnen worden. Ik heb die contacten over het algemeen ervaren als heel plezierig en af en toe ook als hilarisch. Vooral als mijn bemoeienis ertoe leidde dat marketing nog meer dan voorheen het licht ging zien en het voorgenomen plan introk om er nog eens goed over na te denken. Product ideeën waren namelijk nog wel eens oplossingen van problemen of behoeften die nog niet gedefinieerd waren.

Op een maandagochtend had ik ten kantore De Leeuwenburg in Amsterdam een afspraak met collega X, marketingmanager Sparen, die had aangekondigd met de trein van zijn woonplaats naar het Amstelstation te zullen reizen. Zijn vaste werkplek was op de Haarlemmerweg te Amsterdam. Hij verscheen echter niet op het afgesproken tijdstip dat naar ik meen ergens tussen 09.00 en 10.00 uur lag. Toen hij er om 11.00 uur nog niet was, werd ik enigszins ongerust en nam contact op met zijn afdeling op de Haarlemmerweg. Daar was hij ook nog niet gesignaleerd die dag. Pogingen van de afdelingssecretaresse van Marketing Sparen om hem thuis te bereiken, mislukten. Mobiele telefonie was in de tachtiger jaren nog niet uitgerold, dus er was geen sprake van dat we hem konden traceren.

Om 13.00 uur kwam het telefoontje dat mijn ongerustheid wegnam. X, een snelle jongen die bij tijd en wijle een wat verstrooide en ook wel een enigszins chaotische indruk maakte, had zich nadat hij zich “bijna” had verslapen in volle vaart in een treinstel gestort, dat volgens hem richting Haarlem ging. In Haarlem zou hij overstappen op een trein naar het Amstelstation. Echter, in de haast had hij de aanduiding “Heerlen” aangezien voor “Haarlem”.

Op de eindbestemming had de conducteur hem wakker geschud en hem gemaand het treinstel te verlaten.

X riep mij door de telefoon enthousiast toe dat hij op het punt stond om in de trein van Heerlen naar Amsterdam te stappen en verwachtte rond 16.00 uur alsnog op het Amstelstation te arriveren. Of ik zo vriendelijk wilde zijn om toch maar op hem te wachten, want hij had (nog) een verrassing in petto. Natuurlijk was ik daartoe bereid. En dat loonde, want hij had op het station van Heerlen een enorme zak Bossche bollen aangeschaft als goedmaker voor het lange wachten en de ongerustheid die daarbij was opgetreden. De zakelijke bespreking hebben we maar verschoven naar een andere dag. En de lichte ontstemdheid van mijn vriendin die vrijwel tevergeefs het avondeten had bereid, nam ik op de koop toe.

Peter Polak

  • Comments(0)//anekdotes.blauw-bloed.nl/#post60