Blauw bloed anekdotes

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

CVB – zonder enig jargon

BureaucratiePosted by Wichert van Engelen 17 Sep, 2010 16:10

CVB staat voor de hoofdafdeling Controle en Verantwoording Boeken. Opgericht als afdeling in 1994. Heel eenvoudig gezegd was de taak van de afdeling om ervoor te zorgen dat het af- en bijboeken van het saldo van de klant foutloos gebeurde. Het werk is bepaald niet nieuw. Al sinds de oprichting van de Postcheque en Girodienst zijn er activiteiten om het af- en bijboeken te controleren. De Postbank en haar voorgangers kunnen bogen op een welhaast onmogelijk laag foutpercentage.

Maar het oprichten van een nieuwe afdeling zorgt er wel voor dat de neuzen weer eens gericht moeten worden. CVB gaat met zelfstandige taakgroepen werken. En, zo heet het in interne stukken: “De vernieuwingen als zelfstandige taakgroepen en integraal management in samenhang met technologische veranderingen treffen CVB ten volle.”

Om duidelijk te maken dat het niet niets is, het werk zomaar in een andere afdeling onderbrengen, wordt er in 1994 een waar register aan jargon opgetrokken.

De door CVB uit te voeren aktiviteiten zijn reeds bij de start zodanig belegd dat dit consequenties heeft voor de fasen belichten, richten en inrichten van het invoeringsplan van zelfstandige taakgroepen.”

En die taakgroepen zijn er niet voor niets: “ Om de juistheid, volledigheid, geoorloofdheid en tijdigheid van de boekingstransakties vast te kunnen stellen is een controlerende instantie nodig. Hiermee rekening houdend, alsmede tot eliminering van de knelpunten in de oude situatie, is CVB opgericht”.

Het is altijd weer te prijzen dat ondanks al het jargon, ondanks al het veranderen van A naar B en weer terug, de medewerkers gewoon blijven doen waar ze goed in zijn: ervoor zorgen dat het boekingsproces foutloos verloopt.

En dan af en toe een dagje op de hei? Ach dat brengt wat afwisseling.

Om een gezamelijke visie te scheppen organiseert CVB themadagen waarbij doel en missie centraal staan. In die zin zijn de eerste stappen reeds gezet naar het ´richten van de neuzen´ bij CVB”.

Citaten: intern Postbankmemo 1994

  • Comments(0)//anekdotes.blauw-bloed.nl/#post101

Administratiekosten

BureaucratiePosted by Wichert van Engelen 18 Jun, 2010 11:04

Nog maar 25 jaar geleden kende de giro geen debetrente. Want debetstand mocht niet. Als er per ongeluk toch debetstand ontstond (door boekfouten of - in een latere periode - gebruik van gegarandeerde betaalmiddelen), dan werden ADMINISTRATIEKOSTEN berekend.

In 1984 heb ik - als beleidsmedewerker op het hoofdkantoor van de giro op de Beatrixlaan in Den Haag (een afdeling productmanagement of marketing was er toen nog niet) - een verhoging van de administratiekosten (naar fl 0,50 per periode van een maand) mogen helpen doorvoeren.

Eerst een interne MEMO met de argumentatie. Daarna een MINUUT naar de directeur (dhr. E. Spilker destijds). De giro-directeur zond het voorstel vervolgens door naar de Secretaris Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die na akkoord het voorstel voorlegde aan de Minister.

En zo gebeurde het dat vele weken na het schrijven van de interne memo de aanpassing kon plaatsvinden (door wijziging van het 'constantenbestand') en er een bericht terugging naar de Girodienst en dat er een CIRCULAIRE kon worden uitbracht waarin de administratiekostenverhoging bekend kon worden gemaakt.

Rood staan mocht nog steeds niet, maar het kostte vanaf toen wel fl 0,50 per maand.

Richard Kruijswijk

  • Comments(0)//anekdotes.blauw-bloed.nl/#post88

Parkeren

BureaucratiePosted by Wichert van Engelen 06 Jul, 2009 13:30

Ik werkte in de tachtiger jaren in gebouw De Leeuwenburg bij het Amstelstation. maar moest af en toe ook op werkbezoek naar het gebouwencomplex aan de Haarlemmerweg. Als ik met de auto die reis maakte, was het handig om van tevoren een parkeerplaats te reserveren bij de afdeling Bewaking van de Haarlemmerweg.

De regel was, dat parkeerplaatsen in elk geval 24 uur van tevoren gereserveerd moesten zijn. Op zekere dag belde ik 2 dagen voordat mijn bezoek gepland was om de parkeerplaats te reserveren. De bewaker meldde mij vriendelijk doch resoluut: "dan moet u 24 uur van tevoren bellen, meneer". Ik antwoordde opgewekt dat ik pas "overmorgen" de parkeerplaats nodig had, dus dat ik ruim op tijd was. Wederom kreeg ik, nu op aanmerkelijk kribbiger toon de mededeling dat ik dan 24 uur van tevoren moest bellen. Ik dacht even aan een grap, maar liet die gedachte maar meteen varen.

Het heeft mij het uiterste van mijn consultancyvaardigheden gekost om de bewaker er min of meer van te overtuigen dat met 24 uur van tevoren bedoeld werd "uiterlijk 24 uur van tevoren". Hij heeft de parkeerplaats wel voor mij gereserveerd, maar de argwaan bleef in zijn reacties hoorbaar. Ik heb na het beeindigen van het telefoongesprek enige tijd met mijn bureau "geheadbanged" om mezelf ervan te overtuigen dat ik wakker was en niet in een droom optrad.

Peter Polak, destijds organisatieanalist

  • Comments(0)//anekdotes.blauw-bloed.nl/#post15

Naar Leeuwarden

BureaucratiePosted by Wichert van Engelen 12 Jun, 2009 16:18

Naar Leeuwarden

De Postbank legt activiteiten graag vast in aparte hokjes. Een jonge collega van mij krijgt een project waarvoor hij een aantal malen naar Leeuwarden moet reizen vanuit Amsterdam. Hij kan de kosten daarvan declareren door een reisformulier. Het is in dit geval eenvoudig invullen: hij vult naam en personeelsnummer in, twaalf verschillende data waarop hij naar Leeuwarden reisde, geeft aan dat het om de afstand Leeuwarden – Amsterdam gaat, inclusief het aantal gereden kilometers en vermeldt elf keer ‘idem’ bij het reisdoel.

Drie weken later loopt deze collega rood aangelopen door de afdeling. Of ze helemaal gek zijn geworden! Hij heeft zijn reiskostendeclaratieformulier terug gekregen. Hij heeft namelijk niet vermeld wat de ‘reden van de reis’ naar Leeuwarden was. “Waarvoor denken ze dat ik naar Leeuwarden ga? Voor mijn lol?” Verschillende collega’s brengen hem tot bedaren: “Maak je niet boos over het systeem, want dat heeft toch altijd een langere adem dan jij. Gewoon meedoen, dan ben je er het snelste af.”

Even later gaat het verder ingevulde formulier weer naar Leeuwarden en krijgt de medewerker alsnog zijn onkosten vergoed. Op het formulier staat nu bij ‘reden van de reis’ twaalf keer ingevuld: ‘werk’.

  • Comments(0)//anekdotes.blauw-bloed.nl/#post4